№401 т 1967г KM#412 Египет, 5пиастр м-н.

/63344165