بالاگرفتن ماجراجويي ترکيه عليه کردها

/article2247

 • بالاگرفتن ماجراجويي ترکيه عليه کردها
  https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article2247

  هدف حمله نظامي اي که ارتش ترکيه با کمک «ارتش آزاد سوريه» عليه شهر عفرين درسوريه انجام داده، در درجه نخست مبارزان کرد هستند. اين حمله موجب پيچيده ترشدن وضعيت در سوريه مي شود زيرا درآن قدرت هاي خارجي نقشي حياتي ايفا مي کنند. منطقه عفرين در شمال غرب سوريه که تحت سلطه کردها است چند روز است که زير رگبار آتش ترکيه قرارگرفته و اين کشور در آن به عمليات نظامي بزرگي براي خنثي کردن نيروهاي کرد در اين منطقه پرداخته است. کردها از مدت ها پيش خود را براي مقابله با حمله زميني آماده کرده بودند اما بمباران هاي هواپيماهاي اف ١٦، به ويژه براي غيرنظاميان، نتايجي مرگبار دارد. (...)

  #Articles_en_farsi

  / سوریه, ترکیه, عملیات نظامی, روسیه, #Kurdes, #Rojava, Unités de protection du peuple (YPG), Forces démocratiques syriennes (FDS), (...)

  #سوریه #ترکیه #عملیات_نظامی #روسیه #Unités_de_protection_du_peuple_YPG_ #Forces_démocratiques_syriennes_FDS_ #Afrin