(1) איילת שקד - מאמר של אורי אליצור ז"ל שנגנז, נכתב לפני 12 שנה :...

/zWrrG