Israeli navy detains 3 Palestinian fishermen in Gaza Nov. 23, 2018 12:09 P.M. (Updated : Nov. 23,…

/737982